Papež Lev XIII. a Česká kollej v Řimě : na památku 25letého papežského jubilea Jeho Svatosti / napsal Karel Kašpar. In: Výroční zpráva Akademie Hraběte Straky v Praze za ... studijní rok .... Vol.1903