Akademie Hraběte Straky v prvnim třileti 1896 - 1899 : Eröffnungs- und Stiftungsfeier am 21. März 1897 / [Josef Trakal]. In: Výroční zpráva Akademie Hraběte Straky v Praze za ... studijní rok .... Vol.1902