Závět zakladatele Akademie Jana Petra Hraběte Straky / Josef Trakal. In: Výroční zpráva Akademie Hraběte Straky v Praze za ... studijní rok .... Jg.1900