Závět zakladatele Akademie Jana Petra Hraběte Straky / Josef Trakal. In: . Vol.1900 (1899). 1900