O značaju in njegovih lastnostih / von Jakob Kavčič. In: Jahres-Bericht. Jg.1902
 

Jahres-Bericht... 1902.O značaju in njegovih lastnostih