Kaiserlich-Königliches Rudolf-Gymnasium <Brody>: Sprawozdanie C.K. Gimnazyum Im. Rudolfa w Brodach : za rok ... w Brodach, 30.1907/08(1908) - 31.1908/09(1909)