Jahresbericht / Philo, peri tu panta spudaion einai eleutheron, die Echtheitsfrage / von Emil Krell, 1896