1 Hit for Corporate name = "Georg-Kolbe-Museum" and Collection = Elektronischer Leseplatz

jump to filter-options
  •  Accessible in the digital reading room

    Alfred Flechtheim

    Kunsthändler der Moderne : Renée Sintenis, Edgar Debas, Wilhelm Lehmbruck, Rudolf Belling, Ernst Barlach, Aristide Maillol u.a. : Georg Kolbe Museum 21. Mai - 17. September 2017
    Hilsdorf, Jacob ; Ta-Trung ; Georg-Kolbe-Museum
    [Berlin?] : [Verlag nicht ermittelbar], 2017