Horae, niederl. : Getijdenboek (Almanach 1480-1521). Delft : [Jakob van der Meer], 8. IV. 1480