Epistolae / Sophronius Eusebius Hieronymus. Mit Tabula von Theodorus Laelius. Basel : Nikolaus Keßler, 8. VIII. 1489