Epistolae / Sophronius Eusebius Hieronymus. Mit Tabula von Theodorus Laelius. Basel : Nikolaus Keßler, 1489 -