Epistolae : 1 (1489). / Sophronius Eusebius Hieronymus. Mit Tabula von Theodorus Laelius. Basel : Nikolaus Keßler, 2011