3 Titles

jump to filter-options
Search for: Series (Number) = HT004534608 or Series = Vermakelijck Landt-leven and Collection = Digitale Sammlungen
 • Title page

  Den Nederlandtsen Hovenier

  Beschryvende Alderhande Princelijcke en Heerlijcke Lusthoven en Hofsteden ... en hoe-men deselve met ... Boomen, Bloemen en Kruyden kan beplanten ... ; verrijckt met ... schoone Figuren ...
  Groen, Jan van der
  Desen laetsten Druck is doorgaens verbetert, Amsterdam : Doornick, 1675
 • Title page

  De Nieuwe Verstandigen Hovenier

  Over de twaelf Maenden van't Jaer, Beschrijvende, hoe men ... sal Hoven, Thuynen ... verordineeren ... en bezaeyen
  Nyland, Petrus
  Amsterdam : Doornick, 1672
 • Title page

  Den Ervaren Huys-Houder Of Medicyn-Winckel

  Onderwissende, hoemen binnen en buyten de Steden, heylsame Medicijnen voor de gebreken van Menschen en Beesten, sal toemaken en bereyden ...
  Nyland, Petrus
  Amsterdam : Doornick, [1669]