Sveriges ridderskaps- och adels-kalender / utg. av Riddarhusdirektionen. Stockholm : Bonnier, 1.1854[?] -