Genealogische Navorscher / onder redactie van J. H. Pottkemper. Apeldoorn : Pottkemper, 1878 - 1879