Triumpflich mitt procession, Inholen heyssen Willekhom, Dess Edlen Princen gutthat gutt, ... / [Franz Hogenberg]. In: [Geschichtsblätter] / [Franz Hogenberg]. [Köln] : [Hogenberg], [ca. 1560] - 1623
 

[Geschichtsblätter]Triumpflich mitt procession, Inholen heyssen Willekhom, Dess Edlen Princen gutthat gutt, ...