Iaurinum, vulgo Raab, munitißimum Hungariae opidum, ... / [Franz Hogenberg]. In: [Geschichtsblätter] / [Franz Hogenberg]. [Köln] : [Hogenberg], [ca. 1560] - 1623
 

[Geschichtsblätter]Iaurinum, vulgo Raab, munitißimum Hungariae opidum, ...