Onze Vorstinnen uit het huis van Oranje-Nassau in het stadhouderlijk tijdperk : 1. / Johanna Wilhelmina Antoinette Naber. Haarlem : H. D. Tjeenk Willink, 1911