Onze Vorstinnen uit het huis van Oranje-Nassau in het stadhouderlijk tijdperk / Johanna Wilhelmina Antoinette Naber. Haarlem : H. D. Tjeenk Willink, 1911 -