Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op het geslacht van Lennep : 1. (1093 - 1900) / bijeengebracht door Frank K. van Lennep. Amsterdam, 1900