Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op het geslacht van Lennep / bijeengebracht door Frank K. van Lennep. Amsterdam, 1900 -