Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op het geslacht van Lennep : 2. (1093 - 1926) / bijeengebracht door Frank K. van Lennep. Amsterdam, 1927