Verzameling van oorkonden, betrekking hebbende op het geslacht van Lennep : 3. De schrijnsoorkonden van Keulen / bijeengebracht door Frank K. van Lennep. Amsterdam / bewerkt door H. Keussen, 1927