Eerste metingen met den mikrometer : volbragt op het observatorium van s'Rijks Hoogeschool te Leiden / door F. Kaiser. Leiden : Hazenberg, 1840