Het aloude geslacht van Everdingen / door A. F. van Beurden. Roermond : Roermondsche Stoomdr., 1907 -