Het aloude geslacht van Everdingen : [1]. De generaties van 1400 - 1650 / door A. F. van Beurden. Roermond : Roermondsche Stoomdr., 1907