Aanteekeningen over het Venlosche geslacht Boermans, ook wel Bormans / A. F. van Beurden. ['s-Gravenhage] : [Ned. Boek- en Steendr.], [1913]