Het oude Spook, in onze dagen op nieuw vertoond door J. Ellendorf in zijn geschrift : is Petrus te Rome en bisschop der christelijke gemeente te dier stede geweest? / bezworen door eenen roomschen Exorcist (A[nton] J[osef] Binterim). Uit het hoogduitsch door F. Gunst. Met eene voorr. van Th. Brouwer. Gevolgd door de Dissertatio de Cathedra Antiochena et Romana [niederl.] van ... Dionysius Petavius [Denis Petau]. Almelo : Sommer, 1843