Genealogie van het geslacht Wijnen door Joh. D. G. van Epen en A. A. Vorsterman van Oyen / door Joh[an] D[idericus] G[ijsbertus] van Epen en A[nthonie] A[braham] Vorsterman van Oyen. 's-Gravenhage : Genealogisch-heraldisch Archief, 1891