Jan Luyken en zijne bloedverwanten / door P[ieter] van Eeghen. [Amsterdam], [1889]