De voormalige heerschap Malsen, en het geslacht van Malsen / door Jac. Anspach. Leerdam : Ter Haar & Schuijt, 1894