Genealogie van het geslacht Lestevenon / Johannes Hendrikus Scheffer. Rotterdam : Van Hengel & Eeltjes, 1878