Het geslacht Hooft, eene genealogie ... / door J[ozef] A[lbert] Alberdingk Thijm en A[nthonie] A[braham] Vorsterman van Oyen. Amsterdam : van Langenhuijsen, 1881