Joannes Franciscus Alberdingk Thijm : zijne afkomst, zijn leven, zijn charakter / [Verf.: Jos. A. Alberdingk Thijm]. [S.l.] : Van Langenhuijsen, 1866