Bette, Emanuel Ferdinand Francois de: Bijdrage tot de kennis van het geslacht van de Gruyter en zijne aanspraken op de ... nalatenschap van wijlen den Heer Emauel Ferdinand Francois Joseph [...] : overl. 6. Juli 1792. 's Gravenhage : Susan, 1875