Memorandum over het regt op inlijving in den Nederlandschen adel / Cornelius Marinus Douglas. Nijmegen : Thieme, 1869