P. P. Rubens : Aanteekeningen over den grooten meester en zijne bloedverwanten / P. Génard. Antwerpen : Kockx, 1877