Het boetregt; bevattende een oudheid-, geschied- en letterkundig onderzoek naar den oorsprong en naambeteekenis van het geslacht Buddingh' / Derk Buddingh'. Delft : Selbstverl., 1863