Geslagt-lyste der nakomelingen van den vermaerden Christoffel Plantin, Koninglyken aerts-boekdrukker, binnen de stad Antwerpen; waer by gevoegd is eene [...] / verzameld en opgesteld en met historische aenteekeningen en wapens verrykt en opgehelderd door J[oannes] B[aptista] van der Straelen. En uytgegeven door P. Th. Moons-van der Straelen. Antwerpen : Janssens, 1858