Deductie van het adellijk geslacht Wielant / Anthonie Abraham Vorsterman van Oijen en Joh[an] D[idericus] G[ijsbertus] van Epen. 's-Gravenhage : Genealog.-herald. Archief, 1893