Een Zoenbrief van de XIVe eeuw betreffende de familie van der Noot met heraldieke bijzonderheden / door J. Th. de Raadt. Gent : Siffer, 1893