Een tak van het in Nederland uitgestorven geslacht van Steeland / Frederik Caland. Rijswijk bij 's-Gravenhage : Genealogisch en Heraldisch Archief, 1900