De Nederlandsche Adel of Naamlijst van de afstammelingen der edelen in Nederland : benevens hunne huwelijken, kinderen, en nakomelingen tot op heden ; uit verschillende authentieke stukken en particuliere bescheiden bijeen gebracht / door J. C. van der Muelen. 's Gravenhage : Van Doorn, 1879 -