De Nederlandsche Adel of Naamlijst van de afstammelingen der edelen in Nederland ... : 1. / J. C. van der Muelen. 's Gravenhage : Van Doorn, 1879