De Nederlandsche adel of alphabetische naamlijst van familiën en personen, wier titels of adeldom op de registers van den Hoogen Raad van Adel zijn inges [...]. Zalt-Bommel : Noman, 1846