Album academicum van het Athenaeum illustre en van de Universiteit van Amsterdam, bevattende de namen der hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1882 en [...] / uitg. door het Amsterdamsch Studenten-Corps. Amsterdam : Van Munster, 1882