Herby rycerstwa polskiego / przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584. Wiydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Krakow : Nakladem wydawnictwa bibl. polskiej, 1858 - 1860
Inhalt