De kroniek van Sicke Benninge : 1e en 2e deel / uitg. en met kritische aanteekeningen voorzien door J. A. Feith. Utrecht : Kemink, 1887