Frisius, Simon Wynhoutsz: Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, ende and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe teghens den Coningh van Spaengien: Onder het beleydt van den Prince van Oraengien, ende Prince Maurits de Nassau etc. Van weghen de Hooch-Moghende Heeren Staten der Vereenichde Nederlanden / Tabula, qua representantur oppida atq. loca, per Marchionem Spinulam ... in Ducatibus Juliacenso, Clivensi et anno 1614, 1616
Content