Afbeeldinghe, ende Beschrijvinghe van alle de Veld-slagen, Belegeringen, ende and're notable geschiedenissen, ghevallen in de Nederlanden, Geduerende d'oorloghe [...] / beschreven door Wilhelmum Baudartium van Deynse. [Illustrator: Simon Frisius]. t'Amsterdam : Colijn, 1616
Content