De groote schouburgh der nederlantsche konstschilderes en schilderessen : waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, en hun levensgedrag en konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg of het schilderboek [...] / door Arnold Houbraken. Amsterdam : [Selbstverl.], 1718 -