Histoire militaire du prince Eugène de Savoye, du prince et duc de Marlborough, et du prince de Nassau-Frise / Plan Van de Slag van Eckeren voorgevallen den 30 Iunij 1703, Tussehede Legers der Hoge Geallieerden en die der twee Kronen / getekent door d'H.r Ivoy, Quartiermeester Generael, 1729 -
Inhalt